Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21463
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến qua các trang thương mại điện tử của người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ
Authors: Châu, Thị Lệ Duyên
Nguyễn, Thúy Mỵ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lựa chọn và quyết định mua hàng trực tuyến tại các trang thương mại điện tử của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số gợi ý đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong khu vực nghiên cứu cũng như các khu vực lân cận
Description: 97 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21463
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.