Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21465
Nhan đề: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Đại học Cần Thơ về chất lượng dịch vụ mạng di động Mobifone
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thị Anh Đào
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Đại học Cần Thơ về chất lượng dịch vụ mạng di động MobiFone nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của sinh viên đối với dịch vụ mạng di động MobiFone.
Mô tả: 98 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21465
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.