Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21466
Title: Kế toán công nợ tại công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Ngô, Lê Mỹ Nhi Huyền
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ tại Công ty Cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả quản lý công nợ tại Công ty.
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21466
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.