Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21480
Title: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Ngô, Kim Loan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (TCB) từ năm 2016 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 . Đồng thời, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21480
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.