Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21481
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm tổ chức MICE: Trường hợp Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Thanh Đức Hải
Thái, Thị Ngọc Hà
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm tổ chức MICE, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21481
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.