Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21482
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham quan du lịch sinh thái của khách nội địa tại TP Cần Thơ
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Phạm, Xuân Hương
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham quan du lịch sinh thái của du khách tại thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại thành phố Cần Thơ.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21482
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.