Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21483
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hình thức thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Phan, Thị Loan Anh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hình thức thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại thành phố Cần Thơ.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21483
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.