Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21485
Title: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng khoai lang nhật của nông hộ tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Vũ, Thùy Dương
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng khoai lang Nhật của nông hộ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong sản xuất khoai lang Nhật của huyện Bình Tân.
Description: 53 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21485
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.