Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21485
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng khoai lang nhật của nông hộ tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Vũ, Thùy Dương
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng khoai lang Nhật của nông hộ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong sản xuất khoai lang Nhật của huyện Bình Tân.
Mô tả: 53 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21485
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.