Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21486
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng củ hành tím tại thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng
Authors: Vũ, Thùy Dương
Nesang, Sóc Đa
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng củ hành tím tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để từ đó tìm ra những khó khăn, thách thức và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật mà các nông hộ đang canh tác nông phẩm này đang gặp phải nhằm giúp cải thiện thu nhập gia đình và nâng cao giá trị nông phẩm của tỉnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21486
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.