Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21487
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn ATE
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Đức Anh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề xuất giải pháp nâng cao quy trình nhập khẩu linh kiện điện tử của công ty TNHH ATE dựa trên phân tích về thực trạng kinh doanh và mô hình làm việc của công ty.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21487
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.