Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21487
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn ATE
Tác giả: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Đức Anh
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề xuất giải pháp nâng cao quy trình nhập khẩu linh kiện điện tử của công ty TNHH ATE dựa trên phân tích về thực trạng kinh doanh và mô hình làm việc của công ty.
Mô tả: 75 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21487
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.