Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21488
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Co.Opmart Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Đặng, Thị Kiều Hoanh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Co.opmart Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đề tài sẽ đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho đơn vị trong thời gian tới.
Description: 200
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21488
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.