Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21489
Title: Phân tích tác động của Video quảng cáo trà Ô Long Tea+ Plus trên kênh Youtube đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trẻ tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Dương, Quế Nhu
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của video quảng cáo trà Ô Long TEA+ Plus trên kênh Youtube đến ý định mua hàng của NTD trẻ tại quận Ninh Kiều TPCT; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao ý định mua trà Ô Long TEA+ Plus của NTD trẻ ở địa bàn nghiên cứu nói riêng và trên cả nước nói chung.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21489
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.