Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21491
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh trung tâm thương mại điện tử - bưu điện Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Võ, Thanh Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Chi nhánh Trung tâm Thương Mại Điện Tử-Bưu điện Thành phố Cần Thơ. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 129 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21491
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.