Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21500
Nhan đề: Phân tích tình hình xuất khẩu túi xách tại công ty TNHH quốc tế Trường Hỷ
Tác giả: Nguyễn, Kim Hạnh
Đỗ, Thị Mỹ Tiên
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình xuất khẩu mặt hàng túi xách của Công ty TNHH Quốc tế Trường Hỷ giai đoạn 2016 – 6T/2019, từ đó đề xuất các biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng túi xách đến các thị trường của công ty.
Mô tả: 58 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21500
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.