Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21501
Nhan đề: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Melody Logistics
Tác giả: Phan, Anh Tú
Lê, Thị Kiều Oanh
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Melody Logistics.
Mô tả: 73 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21501
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.