Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21503
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phạm, Lê Thông
Huỳnh, Thị Khánh Linh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong hoạt động sản xuất lúa của nông hộ tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật, nhằm góp phần cải thiện hiệu quả trong sản xuất lúa cho các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21503
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.