Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21503
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Huỳnh, Thị Khánh Linh
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong hoạt động sản xuất lúa của nông hộ tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật, nhằm góp phần cải thiện hiệu quả trong sản xuất lúa cho các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.
Mô tả: 94 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21503
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.