Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21507
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Gia Thịnh
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liễu
Lê, Huyền Trân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH TVTK đầu tư xây dựng Gia Thịnh. Từ đó phân tích, đánh giá để đưa ra những giải pháp để hoàn thiện công tác thực hiện kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị
Description: 139 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21507
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.