Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21509
Title: Phân tích hiệu quả sản xuất cua biển của nông hộ ở huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Huỳnh, Hoài Văn
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả sản xuất nông hộ nuôi cua biển huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau 2018 và đề xuất các giải pháp giúp nông hộ nâng cao hiệu quả sản xuất nông hộ trong thời gian tới
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21509
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.