Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21510
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa trong mô hình lúa – tôm ở tỉnh Kiên Giang
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Nguyễn, Lê Yến Như
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa trong mô hình lúa tôm tại tỉnh Kiên Giang từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các ảnh hưởng đồng thời cải thiện chất lượng và tăng năng suất cây lúa.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21510
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.