Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21512
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV công nghệ An Toàn Tín
Authors: Trương, Chí Tiến
Phạm, Tiểu Vi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Công Nghệ An Toàn Tín qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 61 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21512
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
599.74 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.