Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21512
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV công nghệ An Toàn Tín
Tác giả: Trương, Chí Tiến
Phạm, Tiểu Vi
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Công Nghệ An Toàn Tín qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Mô tả: 61 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21512
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
599.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.