Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21513
Title: Phương thức tiêu thụ lúa và thu nhập của nông hộ trồng lúa ở huyện Phước Long – tỉnh Bạc Liêu
Authors: Lê, Khương Ninh
Lê, Quốc Toàn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ước lượng ảnh hưởng của phương thức tiêu thụ lúa đến thu nhập của nông hộ trồng lúa ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nhằm đề xuất giải pháp tăng thu nhập cho nông hộ.
Description: 84 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21513
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.