Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21514
Title: Phân tích hành vi tiêu dùng sản phẩm thịt lợn an toàn của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Quang Viết
Liêu, Thị Ngọc Nhi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hành vi tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm thịt lợn an toàn của người dân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy việc sử dụng thịt lợn an toàn của người tiêu dùng nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng nói chung và người dân TP. Cần Thơ nói riêng.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21514
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.