Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21515
Title: Nghiên cứu hành vi mua sách trực tuyến của giới trẻ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Quang Viết
Du, Võ Tường Vy
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu hành vi mua sách trực tuyến và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến của giới trẻ tại tại phố Cần Thơ, qua đó đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp đang kinh doanh mặt hàng sách trực tuyến.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21515
ISSN: B1603158
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.