Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21516
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng hành lá của nông hộ ở huyện Bình Tân – tỉnh Vĩnh Long
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Cam Gia Bảo
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng hành lá tại huyện Bình Tân - tỉnh Vĩnh Long, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính và phát triển mở rộng mô hình này.
Description: 50 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21516
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.