Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21518
Title: Đánh giá nhận thức và ý định tham gia kinh doanh du lịch sinh thái theo hướng bền vững của người dân tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Huỳnh, Nguyễn Anh Duy
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá nhận thức và ý định tham gia kinh doanh du lịch sinh thái theo hướng bền vững của người dân tại thành phố Cần Thơ. Để từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức và ý định của người dân khi tham gia phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững tại thành phố Cần Thơ.
Description: 111 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21518
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.