Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21520
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ giáo dục mần non đến sự hài lòng của phụ huynh tại Thành phố Vị Thanh
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Lê, Dũ Thanh
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ giáo dục mầm non đến sự hài lòng của phụ huynh tại thành phố Vị Thanh, từ đó đề xuất khuyến nghị nâng cao mức độ hài lòng của phụ huynh về chất lượng dịch vụ giáo dục mầm non tại thành phố Vị Thanh.
Mô tả: 88 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21520
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.