Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21521
Title: Phân tích hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của công ty TNHH MTV Xây Lắp Nước 94
Authors: Trương, Đông Lộc
Huỳnh, Trường An
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp Nước 94 (sau đây gọi là Công ty Xây lắp Nước 94), trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho Công ty.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21521
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.