Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21524
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Danh, Tình
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực trạng của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tìm ra những khó khăn và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21524
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.