Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21526
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel – chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Ngô, Kim Thi
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam chi nhánh Cần Thơ dựa trên các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu sự biến động của các chỉ tiêu đó trong giai đoạn 2016 - 2018.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21526
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.