Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21527
Title: Phân tích hoạt động truyền thông đối với chương trình lữ hành Cần Thơ – Bangkok-Pattaya của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Nguyễn, Minh Khoái
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng cơ sở lý thuyết về hoạt động truyền thông của doanh nghiệp để phân tích chương trình lữ hành của Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Cần Thơ nhằm phát hiện những mặt tích cực và hạn chế của chương trình lữ hành đó.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21527
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
803.52 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.