Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21529
Title: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại tổng công ty lương thực Miền Nam – Công ty Cổ phần – chi nhánh Thốt Nốt
Authors: Vương, Quốc Duy
Lê, Kiều Thanh Thanh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty lương thực miền Nam - Công ty cổ phần - Chi nhánh Thốt Nốt, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh trong thời gian tới.
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21529
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
935.37 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.