Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2153
Title: Cơ sở thúc đẩy mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quỳnh Huy
Keywords: Mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển
Chính phủ kiến tạo
Mô hình phát triển
Đông Á
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.03-10
Abstract: Bài viết chỉ ra bản chất của Nhà nước kiến tạo phát triển dựa trên mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo, Đài Loan và các nước đi sau như Trung Quốc; đồng thời cũng phân tích mô hình phát triển của khu vực Đông Á và các giai đoạn của quá trình công nghiệp hóa. Bài viết chỉ ra cơ sở thúc đẩy nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam và gợi mở một số chính sách chuyển sang một nấc thang mới của trình độ phát triển.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2153
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.