Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21530
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Lộc Nghi
Authors: Trương, Đông Lộc
Nguyễn, Thị Cẫm Tiên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Dịch vụ Lộc Nghi (sau đây được gọi là Công ty Lộc Nghi), trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21530
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.