Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21534
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Xuân Thuận
Phan, Văn Dũng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking trong thời gian tới.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21534
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.