Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21536
Title: Phân tích tình hình nguồn vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương chi nhánh Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Nguyễn, Thị Thu Ngân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình nguồn vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương, chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 đến cuối tháng 6 năm 2019. Từ đó đề xuất những giải pháp giúp ngân hàng nâng cao công tác quản lý nguồn vốn để luôn có đủ nguồn vốn đáp ứng các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21536
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.