Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21538
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập từ việc làm thêm của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Thị Thái Uyên
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng sinh viên trường Đại học Cần Thơ có việc làm thêm và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập từ việc làm thêm đó và đề xuất khuyến nghị cho sinh viên về hoạt động làm thêm.
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21538
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.