Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21546
Title: Vận dụng mô hình Camels trong phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2009 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank theo mô hình CAMELS với 6 chỉ tiêu: vốn, chất lượng tài sản có, năng lực quản lý, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản và mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại VPBank. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị cần thiết cho ngân hàng.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21546
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.