Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21546
Nhan đề: Vận dụng mô hình Camels trong phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Tác giả: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2009 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank theo mô hình CAMELS với 6 chỉ tiêu: vốn, chất lượng tài sản có, năng lực quản lý, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản và mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại VPBank. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị cần thiết cho ngân hàng.
Mô tả: 65 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21546
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.