Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21547
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng thương mại điện tử xanh của học sinh – sinh viên tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Nhựt Phương
Nguyễn, Thị Kim Vàng
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng thương mại điện tử xanh của học sinh – sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thương mại điện tử xanh.
Description: 101 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21547
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.