Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Dũng-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2020-02-24T01:15:45Z-
dc.date.available2020-02-24T01:15:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherB1601337-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21548-
dc.description107 trvi_VN
dc.description.abstractThực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của “Công ty TNHH MTV Triệu Hàng”. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của đơn vị trong thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKế toánvi_VN
dc.titleKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty TNHH MTV Triệu Hàngvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.