Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21554
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Chân Tín
Authors: Nguyễn, Xuân Thuận
Nguyễn, Hoàng Trâm Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong ba năm 2016, 2017, 2018 đồng thời đề ra một số giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21554
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.