Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21555
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang
Authors: Nguyễn, Phạm Thanh Nam
Neang, Ngọc Sang
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang và thông qua đó đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21555
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.