Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21555
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang
Tác giả: Nguyễn, Phạm Thanh Nam
Neang, Ngọc Sang
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang và thông qua đó đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 80 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21555
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.