Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21557
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu dịch vụ giáo dục trải nghiệm nông trại sạch của học sinh tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Mai, Xuân Kiên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục trải nghiệm nông trại sạch của học sinh tiểu học từ đó đề ra các giải pháp nhằm khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục trải nghiệm nông trại sạch trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21557
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.