Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21558
Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Mỹ Xuyên
Tác giả: Lê, Thị Diệu Hiền
Đàm, Nguyệt Hân
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Mỹ Xuyên (Agribank Mỹ Xuyên). Qua đó, đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Mỹ Xuyên
Mô tả: 91 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21558
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.