Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21559
Nhan đề: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại dịch vụ Phương Trúc Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018
Tác giả: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Lý Thảo Quỳnh Như
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại DNTN SX TM DV Phương Trúc Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó đề ra một số giải pháp để cải thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho doanh nghiệp
Mô tả: 59 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21559
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.